Enjeksiyon Bardaklar

50 CC Hegzagonal Bardak VR5H

60 CC Mini Bardak VR6C

180 CC – 250 CC Bardak

 

180 CC Kristal Bardak

60-150-240 CC Bardak

 

Termoform Bardaklar

80 CC Bardak

80 CC Bardak

100 CC Bardak

 

100 CC Bardak

160 CC Bardak

 

160 CC Bardak

180 Sebil CC Bardak

180 CC Bardak

 

166 CC Vending Bardak

180 CC Bardak

 

200 CC Bardak

200 CC Bardak

200 CC Vending Bardak

 

210 CC Bardak

220 CC Bardak

 

220 CC Bardak

220 CC Bardak

240 CC Bardak

 

250 CC Bardak

250 CC Bardak

 

300 CC Bardak

330 CC Şeffaf Bardak

300 CC Bardak Şeffaf Freddo

 

80 MM Bombe Delikli Kapak

350 CC Bardak

 

350 CC Bardak

93 MM Çap 400 CC Pet Bardak

93 MM Bombe Delikli Kapak

 

95 MM Çap 300 CC Bardak

95 MM Çap 400 CC PP Bardak

 

95 MM Bombe Delikli Kapak

95 MM Bombe 8mm Delikli Kapak

95 MM Bombe Star Kapak

 

500 CC Bardak

Elite Tea Bardak

 

200 CC Özel Bardak

200 CC Özel Bardak

100 CC Kahve Fincanı

 

200 CC Kulplu Kahve Bardağı

200 CC Kulplu Kahve Bardağı

 

80 MM Sip Kapak

80 MM Sip Kapak

90 MM Sip Kapak

 

90 MM Sip Kapak

80 MM Cross Kapak

 

90 MM Cross Kapak

250 CC Dondurma Kabı Şeffaf

250 CC Dondurma Kabı Siyah